מילוי טופס תלונה על הפרת זכויות יוצרים כנגד כתוביות בעברית שפורסמו באתר

הצהרה:

בעת שליחת טופס זה הנך מסכים לסעיפים הבאים:

(טופס זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך הינו פונה לשני המינים)
 • הנהלת האתר תעשה כל שביכולתה על מנת לטפל בפנייתך בנושא הכתוביות בעברית מרגע שהתקבלה בהצלחה תוך פרק זמן סביר.
 • הנך מביא בחשבון שהאתר, על כל קובציו,שרתיו ומערכותיו אינם נמצאים בשטח מדינת ישראל ועל כן החוק הקובע אודות הפרת זכויות יוצרים בצורה של כתוביות בעברית יהיה בכפוף לחוק במדינה המארחת
 • הנך מתחייב שהמידע שהזנת בשדות בטופס זה אודות זהותך הוא מהימן, מלא ואין בו חשש לזיוף או מרמה.
 • הנך מאשר לKtuvit להעביר את המידע שסיפקת לרשויות החוק או מי מטעם בית המשפט, והם רשאים לפנות אליך על מנת לאמת את הפרטים שסיפקת
 • הנך מבין שKtuvit עשויה לדחות את תלונתך במידה ולא ימצא בה ממש או אם היא מכילה בקשה פוגענית המפרה את חוק חופש הפרט ו/או זכויות האדם והאזרח
 • בהתאם לצביון הדמוקרטי של מדינת ישראל, הזכות לפרטיות, חופש הפרט, חופש הביטוי וחופש המידע, בקשתך עשויה להדחות על הסף במידה והיא עולה בקנה אחד עם אחד או יותר מהסעיפים הבאים:
  1. איסוף מידע: (1) מעקב, (2) חקירה
  2. עיבוד מידע: (3) צבירת מידע, (4) זיהוי על בסיס מידע, (5) אבטחת מידע, (6) שימושים אחרים במידע, (7) היעדר שקיפות כלפי מושא המידע
  3. הפצת מידע: (8) הפרת אמון, (9) גילוי מידע, (10), חשיפה, (11) הגברת תפוצה של מידע, (12) סחיטה, (13) נטילת זהות, (14) עיוות מידע
  4. חדירה: (15) פלישה, (16) התערבות בהחלטות